Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej KPiR

  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),
  • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
  • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Napisz do nas

Zaproponuejmy Ci usługi księgowe

Siedziba biura rachunkowego

ul. Wita Stwosza 15A, lok. 4B, II piętro
50-148 Wrocław

Godziny OTWARCIA

poniedziałek-piątek – 8:00-16:00