Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowej,
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
  • sporządzanie deklaracji oraz obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),
  • sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym.

Napisz do nas

Zaproponuejmy Ci usługi księgowe

Siedziba biura rachunkowego

ul. Wita Stwosza 15A, lok. 4B, II piętro
50-148 Wrocław

Godziny OTWARCIA

poniedziałek-piątek – 8:00-16:00