Prowadzenie ewidencji ryczałtu i karty podatkowej – Wrocław

Prowadzenie ewidencji ryczałtu

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek osobowych, które w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz z zastrzeżeniem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  • prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
  • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
  • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Prowadzenie karty podatkowej

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przeznaczony jest dla podatników prowadzących drobną działalność usługową lub wytwórczo-usługową (zgodnie z załącznikiem do ustawy), przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w załączniku.

  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów,
  • prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
  • prowadzenie indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników.

Napisz do nas

Zaproponuejmy Ci usługi księgowe

Siedziba biura rachunkowego

ul. Wita Stwosza 15A, lok. 4B, II piętro
50-148 Wrocław

Godziny OTWARCIA

poniedziałek-piątek – 8:00-16:00