Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowa

 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • przygotowanie dokumentów dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy lub zmianą warunków zatrudnienia,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dot. zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, chorobowych lub macierzyńskich,
 • prowadzenie ewidencji oraz kontroli ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,
  obsługa kontroli PIP i ZUS.

Obsługa płacowa

 • sporządzanie listy płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie składek ZUS i podatków,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11,
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GU
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracownika.

Napisz do nas

Zaproponuejmy Ci usługi księgowe

Siedziba biura rachunkowego

ul. Wita Stwosza 15A, lok. 4B, II piętro
50-148 Wrocław

Godziny OTWARCIA

poniedziałek-piątek – 8:00-16:00